Gospodarka Wodno-Ściekowa

Środowisko jest dla nas bardzo ważne.

Oferta działu powstała w odpowiedzi na stale rosnąca odpowiedzialność społeczeństwa oraz wymagań prawnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Istotne miejsce w naszej ofercie zajmują przydomowe oczyszczalnie ścieków, które rozwiązują problem zagospodarowania ścieków bytowych na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna. Wszystkie oczyszczalnie produkowane przez firmę JFC Polska są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane deklaracje i certyfikaty. Produkowane przez JFC oczyszczalnie biologiczne i osadniki gnilne wchodzące w skład oczyszczalni drenażowych oznakowane są znakiem CE. Oznacza to, że produkowane są zgodnie z wymaganiami zawartymi we właściwych dla nich normach tj. PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3+A2:2013 i przede wszystkim przeszły pomyślnie badania w laboratorium notyfikowanym.

 

Do każdego Zainteresowanego podchodzimy w sposób indywidualny i elastyczny, dlatego dla tych, którzy nie mogą korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowaliśmy dodatkowo ofertę plastikowych zbiorników bezodpływowych.

Ponadto Firma JFC Polska jako jedna z nielicznych w Polsce produkuje modułowy system zbiorników polietylenowych umożliwiający konfigurację zbiornika dostosowaną do konkretnego zapotrzebowania każdego klienta.

W naszej ofercie można znaleźć także kompleksowe rozwiązania pozwalające na zagospodarowanie wody deszczowej: komory drenażowe, regulatory przepływu.

Ofertę uzupełniają przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych, studnie chłonne, studnie rozdzielcze i wiele innych.  

Do każdego Zainteresowanego podchodzimy w sposób indywidualny i elastyczny, dlatego dla tych, którzy nie mogą korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowaliśmy dodatkowo ofertę plastikowych zbiorników bezodpływowych.

Ponadto Firma JFC Polska jako jedna z nielicznych w Polsce produkuje modułowy system zbiorników polietylenowych umożliwiający konfigurację zbiornika dostosowaną do konkretnego zapotrzebowania każdego klienta.

W naszej ofercie można znaleźć także kompleksowe rozwiązania pozwalające na zagospodarowanie wody deszczowej: komory drenażowe, regulatory przepływu.

Ofertę uzupełniają przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych, studnie chłonne, studnie rozdzielcze i wiele innych.  

zobacz
najnowszy
folder

w sprawie produktu skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl