Dofinansowanie dla hodowcy – nawet 100 tyś. zł.

Hodowcy trzody chlewnej mogą składać wnioski o dofinansowanie od ARiMR. Kwota sięga 100 tyś. zł.

Skuteczna dezynfekcja zamgławianiem.

Środki są przeznaczone na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji – np. zamgławiaczy do dezynfekcji oraz niezbędnego, certyfikowanego preparatu do dezynfekcji.

Skontaktuj się z naszym specjalistą w sprawie złożenia wniosku na zakup zamgławiaczy i środków do dezynfekcji. Pomożemy skompletować dokumentacje.

pobierz najnowszy katalog online.

Razem dbamy o środowisko.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Czy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik musi posiadać co najmniej 50 świń?

Nie. Liczbę świń niezbędną do spełnienia warunku ubiegania się o pomoc (50 sztuk) ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Dane niezbędne do ustalenia tej wartości pobierane są w pierwszym dniu naboru z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Dane zgłoszone do tego rejestru po pierwszym dniu naboru nie będą miały wpływu na ustalenie punktacji, a zatem wszystkich niezbędnych zgłoszeń w zakresie zmiany liczby zwierząt w stadzie należy dokonać przed rozpoczęciem naboru.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

Brama Bioasekuracyjna
Brama bioasekuracyjna - producent JFC Polska.

Skontaktuj się z naszym specjalistą w sprawie złożenia wniosku na zakup Bramy Bioasekuracyjnej. Pomożemy skompletować dokumentacje.

Irina Orpel, tel: 513 615 766, e-mail: iorpel@jfcpolska.pl

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl

Pobierz dokumentacje wnioskową i szczegółowe zasady przyznawania pomocy.