Hydrochamber
Komory Drenażowe

System HydroChamber firmy JFC jest systemem służącym do zagospodarowania wód opadowych.

System składa się z podziemnych zbiorników (komór) o eliptycznym kształcie, wykonanych z polietylenu. Ułożone w rzędach komory tworzą ciągi zakończone nasadkami które zapewniają szczelność układu. Komory dzięki otwartemu spodowi oraz otworach o średnicy 20 mm na ściankach bocznych, umożliwiają poziomy i pionowy przepływ wody. Komory nadają się do montażu zarówno pod terenami niezagospodarowanymi jak i na obszarach obciążonych ruchem komunikacyjnym ciężkim.

System odprowadzania szlamu – Warstwa geowłókniny filtrującej zatrzymuje w jednym rzędzie wszystkie zdolne do osadzania się cząstki stałe. Rząd ten jest połączony zarówno z włazem wlotowym jak i włazem wylotowym za pośrednictwem rury Ø 600mm, która pozwala na łatwy dostęp w celu przepłukania systemu. Zaleca się, aby rura ta była przepłukiwana po zbudowaniu systemu (przed przekazaniem budowy), a następnie w odpowiednich odstępach czasu.

ZALETY

  • Lekka, sztywna konstrukcja;
  • Duża wytrzymałość;
  • Konstrukcja modułowa;
  • Układanie w stosy (mała powierzchnia transportowa);
  • Łatwy montaż;
  • Unikalny system odprowadzania szlamu;
    Wygodny dostęp w celu czyszczenia;
    Możliwość inspekcji przy użyciu kamery;

WYMIARY:

Wysokość 800 mm
Szerokość 1265 mm
Długość 2325 mm
Pojemność nominalna 1400 L
Długość po instalacji 2175 mm

w sprawie produktu skontaktuj się z naszymi handlowcami:

Artur Rasiński, tel: 695260450, e-mail: arasinski@jfcpolska.pl