AQUA
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków produkowane przez JFC Polska Sp. z o.o. są przeznaczone do oczyszczania ścieków w sposób przyjazny dla środowiska, umożliwiając bezpośrednie odprowadzenie wody do gruntu. System jest przystosowany do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. Oczyszczalnie pracują w hybrydowej technologii łączącej w jednej oczyszczalni osad czynny i złoże biologiczne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków AQUA są produkowane metodą formowania rotacyjnego z polietylenu. System ma pełną certyfikację CE zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Zapewnia to niezależną weryfikację wytrzymałości konstrukcyjnej, skuteczności oczyszczania, wodoszczelności i trwałości systemu.

Zestaw składa się z:

 • Zbiornika z nadbudową i pokrywą;
 • Zestawu wyposażenia wewnętrznego zbiornika;
 • Szafy sterowniczej wolnostojącej z wyposażeniem.

ZALETY

 • Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013;
 • Dwie technologie w jednym urządzeniu;
 • Wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń;
 • Solidna, wytrzymała konstrukcja zbiornika wykonana z polietylenu;
 • Niskie koszty eksploatacji;
 • Zewnętrzna szafa sterująca z fundamentem – ochrona i bezpieczeństwo;
 • Możliwość wyjęcia dyfuzora bez opróżniania oczyszczalni;
 • Wysoki stopień bezobsługowości w wyniku automatyzacji procesu;
 • Odporność na nierównomierności dopływu

w sprawie produktu skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl