Hydro-Valve
Regulator przepływu

Regulator przepływu Hydro-Valve to urządzenie do kontroli przepływu wirowego, służące regulacji przepływu wody burzowej do konkretnej szybkości przed odprowadzeniem do lokalnej kanalizacji deszczowej lub cieku wodnego. Dostępne są rozmiary między 1-200 l/s, w zależności od wysokości hydraulicznej. Typowe zastosowanie tego zaworu to sterowanie przepływem ze zbiorników retencyjnych wody burzowej, zapobiegając zalewaniu w dole nurtu podczas okresów dużych opadów deszczu.

PROJEKT

Regulatory przepływu HydroValve JFC są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Są one indywidualnie projektowane w celu osiągnięcia określonej wielkości przepływu przy danej wysokości hydraulicznej. Jednostki zostały zaprojektowane, by zmieścić się do jednego z następujących typów zbiorników, w zależności od specyfikacji:Ø 1200 mm, Ø 1500 mm, Ø 1800 mm, studnia prostokątna

DZIAŁANIE

Hydro-Valve (hydrozawór) działa automatycznie przy braku części ruchomych i zewnętrznego źródła zasilania. Przy niskich prędkościach przepływu, woda wpływająca poprzez wlot przechodzi przez komorę wirową do wylotu bez ograniczania. W miarę wzrostu szybkości przepływu woda wpływa poprzez wpust z energią wystarczającą do stworzenia wiru w komorze wirowej, czego następstwem jest znaczny spadek ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem, ograniczając przepływ do dopuszczalnego odprowadzania. Regulatory przepływu HydroValve JFC są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Są one indywidualnie projektowane w celu osiągnięcia określonej wielkości przepływu przy danej wysokości hydraulicznej. Jednostki zostały zaprojektowane, by zmieścić się do jednego z następujących typów zbiorników, w zależności od specyfikacji:Ø 1200 mm, Ø 1500 mm, Ø 1800 mm.

ZALETY

  • Konfiguracja dostosowana do wymogów klienta;
  • Brak części ruchomych;
  • Łatwy dostęp w celu kontroli pracy;
  • Łatwa instalacja;
  • Dostępne dane techniczne;
  • Samoczynne załączanie;
Regulator przepływu Hydro-Valve działanie 2

WYDAJNOŚĆ

Projektowany przepływ – Maksymalny przepływ, który jest wymagany, tzn. maksymalne dopuszczalne odprowadzanie Punkt ten jest różny dla każdego indywidualnego regulatora przeływu HydroValve, w zależności od konkretnej specyfikacji, która zwykle jest ustalana przez projektantów.

Przepływ spłukujący – Punkt, przy którym zaczyna się wir, posiada efekt tłumiący, który zaczyna ograniczać przepływ, kierując wykres wydajności w kierunku przeciwnym.

Przepływ ciśnienia zwrotnego – Jest to punkt, przy którym wir został w pełni zainicjowany, w tym momencie krzywa zaczyna powracać, naśladując bardziej konwencjonalne środki kontroli przepływu.

JAKOŚĆ

Regulatory przepływu HydroValve JFC są produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001: 2008

w sprawie produktu skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl