SR1150
studzienka rozdzielcza

Produkt składa się ze zbiornika i pokrywy. Zbiornik wyposażony jest w 5 króćców do podłączenia rur o średnicy 110mm – jeden z nich przeznaczony jest do instalacji rury doprowadzającej ścieki, a pozostałe otwory służą do przyłączenia rur drenażowych. W momencie wystąpienia konieczności głębszego ułożenia drenażu, jest możliwość zastosowania rewizji. Jest produkowany jako monolityczny z polietylenu metodą formowania rotacyjnego zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody i ścieków, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Wymiary (poniżej) zbiornika pozwalają na jego montaż na niewielkich działkach. Ponadto montaż dzięki małemu ciężarowi jest możliwy bez użycia ciężkich i drogich dźwigów. Zadaniem studzienki rozdzielczej jest równomierny rozdział ścieków w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a także umożliwia ona okresową kontrolę.

STUDZIENKA ROZDZIELCZA MODEL SR1150
Ilość wyjść 5
Średnica [mm] 480
Wysokość [mm] 1149
Otwór [mm] 425
Pokrywa DN490

w sprawie produktu skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl