System Napowietrzania Gnojowicy

Opis systemu

System napowietrzania gnojowicy (zawiesiny) został opracowany jako wysoce efektywna i przyjazna dla środowiska naturalnego metoda utrzymywania gnojowicy w stanie płynnym, która jest zawsze przygotowana do zagospodarowania.

Skuteczność systemu napowietrzania wynika z jego prostoty. Zastosowanie sprężarki tłokowej Rootsa o niskim zapotrzebowaniu energii elektrycznej, zautomatyzowane sterowanie elektrozaworami o dużej niezawodności oraz wykonanie instalacji napowietrzającej z rur PVC klasy D pozwala na wieloletnią eksploatację z niskimi kosztami bieżącymi.

System napowietrzania gnojowicy (zawiesiny) został opracowany jako wysoce efektywna i przyjazna dla środowiska naturalnego metoda utrzymywania gnojowicy w stanie płynnym, która jest zawsze przygotowana do zagospodarowania.

Skuteczność systemu napowietrzania wynika z jego prostoty. Zastosowanie sprężarki tłokowej Rootsa o niskim zapotrzebowaniu energii elektrycznej, zautomatyzowane sterowanie elektrozaworami o dużej niezawodności oraz wykonanie instalacji napowietrzającej z rur PVC klasy D pozwala na wieloletnią eksploatację z niskimi kosztami bieżącymi.

Napowietrzanie spowodowane jest grawitacyjnym przemieszczaniem się pęcherzyków powietrza. Dostarczenie dużej ilości tlenu skutkuje intensywnym namnażaniem bakterii tlenowych, które dokonują rozkładu toksyn, kwasów tłuszczowych oraz amoniaku. Tak przygotowana gnojowica ma ciągle płynną konsystencję. Ograniczenie fermentacji sprawia, że w składzie emitowanych gazów jest dużo mniejsze stężenie siarkowodoru (H2S), amoniaku (NH3) oraz innych czynników szkodliwych dla środowiska naturalnego. Odpowiednio zaprojektowana instalacja, dostosowana do konkretnego obiektu pozwala także na upłynnienie gnojowicy w przypadku zaniedbania mieszania, gdy zbrylona gnojowica utworzyła na powierzchni kożuch.

Napowietrzanie spowodowane jest grawitacyjnym przemieszczaniem się pęcherzyków powietrza. Dostarczenie dużej ilości tlenu skutkuje intensywnym namnażaniem bakterii tlenowych, które dokonują rozkładu toksyn, kwasów tłuszczowych oraz amoniaku. Tak przygotowana gnojowica ma ciągle płynną konsystencję. Ograniczenie fermentacji sprawia, że w składzie emitowanych gazów jest dużo mniejsze stężenie siarkowodoru (H2S), amoniaku (NH3) oraz innych czynników szkodliwych dla środowiska naturalnego. Odpowiednio zaprojektowana instalacja, dostosowana do konkretnego obiektu pozwala także na upłynnienie gnojowicy w przypadku zaniedbania mieszania, gdy zbrylona gnojowica utworzyła na powierzchni kożuch.

Przy próbie rozwiązania problemu z gnojowicą pierwszą myślą jest porównanie ceny zakupu mieszadła z ceną zakupu systemu napowietrzania. W momencie zakupu systemu napowietrzania początkowy nakład jest wyższy, natomiast gospodarz myślący długoterminowo łatwo obliczy, że inwestycja zwraca się po kilku latach dzięki dużo niższym kosztom eksploatacji i wieloletniemu, bezawaryjnemu działaniu.

Przy próbie rozwiązania problemu z gnojowicą pierwszą myślą jest porównanie ceny zakupu mieszadła z ceną zakupu systemu napowietrzania. W momencie zakupu systemu napowietrzania początkowy nakład jest wyższy, natomiast gospodarz myślący długoterminowo łatwo obliczy, że inwestycja zwraca się po kilku latach dzięki dużo niższym kosztom eksploatacji i wieloletniemu, bezawaryjnemu działaniu.

Zalety

EKONOMICZNE

 • prostota systemu przekłada się na niską awaryjność;
 • oszczędność energii (sprężarka z silnikiem o mocy około 4kW);
 • brak korozji (wykonane z materiałów nierdzewnych i PVC);
 • brak konieczności używania mieszadeł, które są bardzo energochłonne w trakcie długotrwałej eksploatacji;

TECHNOLOGICZNE

 • zwiększenie zawartości azotu do 50% oraz azotanu amonu (saletry amonowej) do 70% suchej masy (potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych);
 • obniżenie poziomu emisji szkodliwych gazów, stężenia siarkowodoru (H2S), amoniaku (NH3);
 • zmniejszenie ryzyka zatrucia zwierząt oraz personelu w trakcie mieszania;
 • równomierne wymieszanie składników, jednorodność zawiesiny;

GOSPODARCZE

 • gnojowica cały czas jest w idealnym stanie do użycia w nisko emisyjnym sprzęcie do rozprowadzania gnojowicy tzn. wóz asenizacyjny, aplikator wtryskowy, płozy wleczone;
 • gnojowica o takiej konsystencji bardzo szybko przenika do gleby, co zmniejsza uciążliwość nawożenia dla ludzi (zapachy);
 • łatwa przyswajalność przez rośliny;
 • duże przyrosty roślin przy wykorzystaniu nawozu naturalnego;
 • ograniczenie stosowania nawozów chemicznych;

w sprawie produktu skontaktuj się z naszymi handlowcami:

Artur Rasiński, tel: 695260450, e-mail: arasinski@jfcpolska.pl

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl