HYDRO
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Hydro jest instalacją dostosowaną dla 2-50 osób. Jest to dwukomorowy system składający się z osadnika wstępnego i reaktora biologicznego. Hydro pracuje w technologii SBR-zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania…

Możliwość komentowania HYDRO
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania