PS150
zbiornik

Zakres pojemności: 150l – 600l. JFC oferuje szeroką gamę zbiorników do różnych celów. Są idealne do stosowania jako jednostki magazynowania wody, jako studzienki przepompowni, jako studnie wodomierzowe. Zbiorniki PS150 są produkowane metodą formowania rotacyjnego z polietylenu.

ZBIORNIK PS150
Pojemność komory [l] 150
Całkowita pojemność [l] 280
Średnica [mm] 640
Wysokość komory [mm] 785
Standardowa wysokość [mm] 1850
Maksymalna wysokość [mm]* 2900
Właz [mm] 400

w sprawie produktu skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Jarosław Zieliński, tel: 695 421 930, e-mail: jzielinski@jfcpolska.pl